0809-CPD-0716

1. Sisäinen laadunvalvonta

KYMRIS KY:n sisäiseen laadunvalvontaan kuuluu naulalevyrakenteiden suunnittelun ja valmistuksen varmistus. Valmistuksen osalta varmistetaan, että naulalevyt ja puutavara vastaavat suunniteltuja. Lisäksi varmistetaan, että rakenne valmistetaan toleranssivaatimusten mukaisesti. Suunnittelun osalta varmistetaan laskelmilla, että rakenne täyttää sille asetetut kestävyysvaatimukset (EC1,EC5). Suunnitteluohjelmistot ovat ulkoisen laadunvalvonta yhteisön (VTT) tarkastamia ja hyväksymiä. Suunnitteluohjelmistojen laskemien tulosten tarkastukset tehdään suunnnittelijakohtaisilla menetelmillä, lisäksi voidaan käyttää apuna muita lujuuslaskentaohjelmistoja.

2. Sahatavaran lujuuslajittelu 

KYMRIS KY:n käyttämä sahatavara on kuusta tai mäntyä. Lujuuslajittelu suoritetaan koneellisesti. Koneellisesti lujuuslajiteltu sahatavara erottuu lujuusluokan kertovalla leimauksella. Koneellisesti lujuuslajiteltu sahatavara on lujuusluokkaa MC24...30.

3. Ulkoinen laadunvalvonta

KYMRIS KY:n ulkoisesta, viranomaisten vaatimukset täyttävästä valvonnasta vastaa Eurofins Expert Services Oy, jonka myöntämä CE -leimaustunnus on 0809-CPD-0716. Ulkoinen valvonta tarkastaa, että naulalevyrakenteet ovat lakien, määräysten ja ohjeiden mukaan suunniteltu ja valmistettu. Tämä tarkastus suoritetaan kerran vuodessa tehtaalla suoritetuilla pistokokeilla.

4. Nurjahdustuettavien sauvojen merkintä

KYMRIS KY merkitsee naulalevyrakenteiden nurjahdustuettavat sauvat PELKÄSTÄÄN PIIRUSTUKSIIN. Naulalevyrakenteisiin EI tehdä mitään merkintöjä. Rakennustyömaalla pitää olla naulalevyrakenteiden rakennelaskelmat ja rakennepiirustukset saatavilla. Näissä on myös muuta rakennusteknistä informaatiota. Jos nämä dokumentit jostain syystä puuttuvat, niin tilaa ne osoitteesta nr@kymris.fi. 

Lataa tästä laadunvalvontaan liittyvät dokumentit